• Tisch aus Altholz
  • Tisch aus Altholz
  • Tisch aus Altholz

Tisch Pur / Altholz Fichte / Appenzell / etwa 300-jähriges Holz / Richtpreis Chf 3’600.-